71698

 วันที่ 25-26  ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด จัดการอบรมการพัฒนาอาสาปศุตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

   501998

  วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ร่วมกับทุกส่วนราชการ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด อ.บ้านตาก และอบต.เกาะตะเภา ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ ศาลาสมใจนึก ม.1 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยส่วนราชการได้ชี้แจงข้อราชการ & นโยบายที่สำคัญและนำความห่วงใยของรัฐบาลกับ ผวจ.ตาก มาแจ้งแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

     110521

   วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก จำนวน 15 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 110856

  วันที่ 21 ธันวาคม 2560  โดย นายถนอมศักดิ์   ตั้งวชิรฉัตร  ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดสัตว์ จากสัตว์สู่คน ให้กับเยาวชน นักเรียน ตำบลตลุกกลางทุ่ง ตามโครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อหรือโรคที่อุบัติการณ์เกิดขึ้นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

25442802 307719626400818 2494443972645567400 n

  วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ความสามารถพร้อมช่วยงาน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับฐานข้อมูลอาสาปศุสัตว์ในแต่ละตำบล ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด