21762

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ออกตรวจฟาร์มไก่เนื้อก่อนลงลูกไก่   เข้าเลี้ยงใหม่  วุฒิชัยฟาร์ม  5  หมู่  2  ตำบลวังหิน  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

S 6218319

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายประกอบ ภู่สุวรรณปศุสัตว์อำเภอสามเงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสามเงา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และการอพยพสัตว์ขึ้นที่สูง พร้อมทั้งติดตามสุขภาพสัตว์และแนะนำการดูแลสัตว์ในสถานการณ์นำท่วม แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ ม.1 ม.4 และม.5 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

S 144343104

วันนี้ (20 ก.ย.60) เวลา 10.00 น.นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ สัสดีอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และท้องถิ่นอำเภอ ออกตรวจติดตาม “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ ต.ตากออก - โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า ม.8 บ้านสองกอง

 - โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า ม.15 บ้านใหม่สองกอง 

- โครงการส่งเสริมการเพาะกล้าดอกดาวเรืองเพื่อจำหน่าย ม.6 บ้านตลาดตรอกซอย

 โดยได้ตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย และร่วมหารือ สรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

1. การดำเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส 

2. ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับประโยชน์โดยตรงของโครงการ ในเรื่องของการมีรายได้เพิ่มขึ้น


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

 161069

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอวังเจ้า ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก นำโดย นายพิจิตร มุสิกูล ปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า และว่าที่ ร.ต. ณัฐพลน์ ค่ำคูณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล (พนักงานราชการงานควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก)ออกกตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน ด้านปศุสัตว์  ที่บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยหมู่บ้านดังกล่าวได้การเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 900 ตัว แบบปล่อย และปัจจุบันน้ำจากแม่น้ำปิงได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นตามลำดับ อาจส่งผลกระทบกับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ที่ติดอยู่กับแม่น้ำปิง ได้หารือแนวทางการเคลื่อนย้ายไก่ไข่ไปไว้ที่ปลอดภัยในกรณีน้ำท่วมฉุกเฉิน ตลอดจนทำความเข้าใจถึง สภาพอากาศช่วงนี้จะเข้าฤดูหนาว เหมาะกับการแพร่เชื้อโรคไข้หวัดนกหรือโรคในสัตว์ปีกที่มากับฤดูหนาว แนะนำให้กลุ่มดังกล่าวงดการนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในฤดูหนาว ตามมาตรการควบคุมโรคสัตว์ปีกเร่งด่วนเฉพาะกิจ 6 เดือน ตลอดจนชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กรมปศุสัตว์และแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

 S 2277447

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00น. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ สัสดีอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ และพัฒนาการอำเภอ บก ควบคุม ฉก ร 14 ออกตรวจติดตาม “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ ตำบลรวมไทยพัฒนา ได้แก่ 

- โครงการเลี้ยง แพะพื้นที่สูง 

- โครงการเลี้ยงกบ เพื่อสร้างอาชีพ

 - โครงการเลี้ยงปลา เพื่อความมั่นคง

 - โครงการโรงเห็ดชุมชน

 - โครงการเลี้ยงไก่ไข่ 

- โครงการเลี้ยงสุกร

 - โครงการปลูกกัญชงทอผ้า 1,000 ปี

 - โครงการเพิ่มรายได้จากผ้าทอมือพื้นเมือง

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ