S 144343104

วันนี้ (20 ก.ย.60) เวลา 10.00 น.นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ สัสดีอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และท้องถิ่นอำเภอ ออกตรวจติดตาม “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ ต.ตากออก - โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า ม.8 บ้านสองกอง

 - โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า ม.15 บ้านใหม่สองกอง 

- โครงการส่งเสริมการเพาะกล้าดอกดาวเรืองเพื่อจำหน่าย ม.6 บ้านตลาดตรอกซอย

 โดยได้ตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย และร่วมหารือ สรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

1. การดำเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส 

2. ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับประโยชน์โดยตรงของโครงการ ในเรื่องของการมีรายได้เพิ่มขึ้น


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

 S 2277447

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00น. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ สัสดีอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ และพัฒนาการอำเภอ บก ควบคุม ฉก ร 14 ออกตรวจติดตาม “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ ตำบลรวมไทยพัฒนา ได้แก่ 

- โครงการเลี้ยง แพะพื้นที่สูง 

- โครงการเลี้ยงกบ เพื่อสร้างอาชีพ

 - โครงการเลี้ยงปลา เพื่อความมั่นคง

 - โครงการโรงเห็ดชุมชน

 - โครงการเลี้ยงไก่ไข่ 

- โครงการเลี้ยงสุกร

 - โครงการปลูกกัญชงทอผ้า 1,000 ปี

 - โครงการเพิ่มรายได้จากผ้าทอมือพื้นเมือง

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

S 5611823

 วันที่ 18-19 กันยายน ปศุสัตว์อำเภอสามเงา.  มอบหมายให้ นายราชพฤกษ์ สามคำ จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอสามเงาและนัดหมายประชุมที่ศูนย์ศพก.สามเงา และศาลาประชาคมตำบลวังจันทร์ หมู่ที่ 2 เพื่อชี้แจงการป้องกันโรคสัตว์ในช่วงฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว และแนะนำการเลี้ยงสัตว์ปีกปรับระบบ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา