444622

วันที่ 20-21 มิ.ย.62  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตากร่วมกับอำเภอบ้านตาก ทำการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่ดีมีสุข บ้านใหม่แม่บอน หมู่ 12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก จำนวน 30 คน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

S 14344207

19 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคสัตว์ พร้อมให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฟรี ให้แก่พี่น้องเกษตรกรบ้านแม่อมกิ ณ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์ท่าสองยาง

31002

วันที่ 18 มิถุนายน 62 สสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด สาธิตการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับแพะจำนวน 63 ตัว ของนายสุคำ  แก้วยศ ม.2 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มแพะแปลงใหญ่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์แม่ระมาด

31232

19 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดเข้าร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคสัตว์ พร้อมให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฟรี ให้แก่พี่น้องเกษตรกร อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์แม่ระมาด

 116445

 วันที่  23-24 พฤษภาคม  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต6  ดำเนินการเก็บข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคแบลคเลก ในพื้นที่ตำบลโป่งแดง, ตำบลไม้งาม, ตำบลวังประจบและตำบลน้ำรึม  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก