1020907

 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สนามซ้อมชนไก่ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

156820

 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด เข้าร่วมประชุมวางแผนการจับสุนัขไม่มีเจ้าของเข้าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เรือนจำชั่วคราวห้วยหินฝน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

0009

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดเปิดบริการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ ณ ห้องพยาบาลรักษาสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

S 7094346

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ออกตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระยะทางโดยประมาณ จากตัวอำเภอถึงโรงเรียน 70 กม. ผลการตรวจเยี่ยม ทางโรงเรียนได้ย้ายที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกและได้สร้างโรงเรือนใหม่ มีโรงเรือน ไก่ไข ไก่พื้นเมือง และเป็ด หากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะประสานขอรับสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยง ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

17306

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการท้องถิ่น -  ท้องที่ ตำบลวังหิน ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2562 และการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายอาหารปลอดภัย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก