35260

  วันที่ 25 ตุลาคม2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  ปฏิบัติงานสอบถามสุขภาพสัตว์พบว่าสุขภาพแข็งแรงพร้อมแนะนำการสร้างภูมิคุ้มกันโรคช่วงเปลี่ยนฤดูปลายฝนต้นหนาว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

   3

  วันที่  8 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า โครงการพัฒนาโรงเรือนต้นแบบเพื่อการปรับระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม บ้านทุ่งกง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

   20181005 181008 0007

  วันที่ 5 ตุลาคม 2561. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ต้าน ออกให้บริการ ฉึดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ ม.2 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

128749

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถบรรทุกโค-กระบือทุกคันที่เดินทางเข้ามาในตลาดค้าสัตว์โพธิ์ทอง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

 S 6791188

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดลงพื้นที่แจกกระบะสำหรับแช่น้ำยาฆ่าเชื้อและตาข่ายตามโครงการพัฒนาโรงเรือนต้นแบบเพื่อการปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง(One villege one farm) โดยคัดเลือกจาก GFM ในพื้นที่ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด