ปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

 

บุคลากรปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1

 

 

 

ปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

2 J2
นายชฏธรณ์   สอนเจริญ 

 

 สัตวแพทย์ชำนาญงาน

     

 

ปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง ที่ตั้ง เลขที่ 212 หมู่ที่ 1  ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170

เบอร์โทรศัพท์ 055-561134  E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.