ประกาศจังหวัดตาก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด..