S 27246602

  วันที่ 7 มีนาคม 2561 ปศุสัตว์เขต 6 และคณะ เข้าตรวจราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมอบนโยบายและแนวคิดการทำงาน โดยมี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยบำรุงสัตว์ตาก และด่านกักกันสัตว์ตาก เข้าร่วมประชุม ณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช