28141

 วันที่ 29 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมือง แม่สอด แม่ระมาด และท่าสองยาง ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขด้อยโอกาส ในพื้นที่ค่ายวชิระปราการ อ.เมือง จ.ตาก สรุปยอดผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้  11 ตัว สุนัขเพศเมีย 7 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก