187733

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก และเทศบาลเมืองตาก ลงพื้นที่ผ่าตัดทำหมันสุนัขด้อยโอกาสและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ อ.เมืองตาก เหตุสืบเนื่องจากเหตุร้องเรียนศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.1/ว 21188 โดยสามารถดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมีย 4 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 4 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก