111827

ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก นำโดยนายนิตย์ สุเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวจังหวัดตากทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เห็นความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ภายใต้คำขวัญเพื่อเชิญชวนและรณรงค์การบริโภคนมว่า

 สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย

บริโภคนมได้หลากหลายเมนู มาดื่มนม หรือ

 บริโภคผลิตภัณฑ์จากนม กันเยอะๆ นะครับ

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา