แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดที่พบความเสี่ยงสูงมากต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

- การควบคุมโรค

- การเคลื่อนย้าย (ต้นทาง)

- อายุผลตรวจ