30771

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า นายพิจิตร มุสิกูล  ปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า  มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ณัฐพลน์ ค่ำคูณ  เจ้าพนักงานสัตว ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย (รายใหม่) พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine  Fever, ASF) เพื่อให้เกษตรกรได้รู้ทันโรคและมีระบบการป้องกันโรคที่ดีเพื่อป้องกันโรคและเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) หมู่ 5  บ้านเด่นคา ต.เชียงทอง  สุกรหมูป่า จำนวน 35 ตัว  เกษตรจำนวน  1 ราย ไม่พบสุกรป่วยและตายผิดปกติในพื้นที่อำเภอวังเจ้า


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า