52486

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สนง.ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับโค ม.ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ต.ขะเนจื้อ จำนวน 87 ตัว เกษตรกร 5 ราย ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด