1931363

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับปกครองอำเภอเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก  กอ.รมน.จังหวัดตาก  ลงพื้นที่   ตรวจสอบการติดป้ายราคาจำหน่าย สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่วางจำหน่ายในพื้นที่ ตลาดสดเทศบาล3 ตลาดสดวังหิน  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายราคาให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและมีคุณภาพ ในภาวะราคาเนื้อสัตว์ที่ขยับสูงขึ้น ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก