232148

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมกับ สคบ.กรมปศุสัตว์ และตัวแทนเขต 6 พิษณุโลก ร่วมประชุมและทำแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดและศาลาชุมชนสักทอง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก