15 9 62 190916 0106

    วันที่ 15 กันยายน 2562​ เวลา14.30 น. นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายจำรัส เข่งวา เข้าร่วมต้อนรับท่านประภัตร​ โพธสุธน​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน พร้อมมอบแนวทางการช่วยเหลือ แนวทางการผลิตโคเนื้อ(ขุน)ในระยะสั้น เพื่อรองรับการส่งออกไปยังประเทศจีน โดยมีส่วนราชการ เข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือและแก้ปัญหาในด้านต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของเกษตรกร และได้มอบถุงยังชีพ เวชภัณฑ์และเสบียงอาหารสัตว์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ฟาร์มโคขุน XL ฟาร์ม ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก