S 11190340

     12 มีนาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน รักษาการปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง