S 14344207

19 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคสัตว์ พร้อมให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฟรี ให้แก่พี่น้องเกษตรกรบ้านแม่อมกิ ณ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์ท่าสองยาง