3

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย ปี 2562 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด