72780320 3250092825062078 5416702708063141888 n

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอท่าสองยาง ให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคสัตว์ และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ถ่ายพยาธิสุนัข สุกร โค และกระบือ เป็นต้น พร้อมทั้งนำเสื้อผ้าเสื้อกันหนาว ตุ๊กตา หนังสือและของเล่นที่ได้รับบริจากมามอบให้ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่โพ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง