45720

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้ออกสอบสวนโรคร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ในกรณีการสงสัยพบเชื้อแอนแทรกซ์ จากการสอบสวนโรคมีโอกาสที่จะเป็นโรคแอนแทรกซ์ได้น้อยมาก เนื่องจากไม่พบอาการหรือการติดเชื้อในแพะที่กักในคอกกักสัตว์ ไม่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในคน แต่หากว่าเป็นเชื้อแอนแทรกซ์จริง อาจเกิดจากผู้ป่วยติดจากที่อื่นในพื้นที่นี้ เนื่องจากเคยมีประวัติการเกิดโรคในปี 2540 แต่จากการเสนอข่าว Thai PBS ซึ่งไม่ทราบความจริงเป็นการรับข่าวสารที่แต่งข้อมูลเป็นทอดๆ ทำให้เกิดความตื่นกลัวในผู้บริโภคข่าวสารผิดๆ ดังนั้นจึงขอให้ลดความวิตกกังวลในการเกิดโรค 

รายละเอียดบันทึกข้อความ....

 


ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

S 21012505

   วันที่ 24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บ้านจ่อคี หมู่ที่ 6 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  โดยให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ และแจกอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ให้แก่ประชาชนผู้ที่เข้าร่วมงาน


ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดตาก

347229

 วันที่ 25 กันยายน 2560 กลุ่มสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับพนักงานไข้หวัดนก อ.เมืองตาก ออกพื้นที่พ่นน้ำยาป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  

 

103740 

ยินดีต้อนรับ นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมรับนโยบายการทำงานของท่านปศุสัตว์จังหวัดตาก


 0020

  วันที่ 21 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ด่านกักกันสัตว์ตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง ร่วมกันทำหมันสุนัขและแมวจรจัด และมีเจ้าของ ในวัน พิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ณ สัดสักทอง ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก