478219

วันนี้ 9 มีนาคม 63 เวลา 10.00 น.นายสัตวแพทย์ธรรมนูญทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ได้ออกตรวจประเมินการต่ออายุ/ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และสถานที่จำหน่ายไข่สด(ปศุสัตว์ OK) ประเภท modern trade หรือ shop จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทสโก้โลตัส สาขาตาก บิ๊กซี สาขาตาก เบทาโกร สาขาตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก