# ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ปศุสัตว์จังหวัดตาก Kick Off ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อ.แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 5-6 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว (KIck Off) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเร่งการขับเคลื่อนให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยวันที่ 5 มกราคม 2566 ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ออกหน่วยให้บริการที่โรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ และวันที่ 6 มกราคม 2566 ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด ออกหน่วยให้บริการที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 76 ตัว เป็นสุนัข เพศผู้ 15 ตัว เพศเมีย 29 ตัว แมวเพศผู้ 12 ตัว เพศเมีย 20 ตัว และฉีดวัคซีนฯ จำนวน 243 ตัว เป็นสุนัข 122 ตัว และแมว 121 ตัว นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแลสุนัขและแมว การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

71739


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

# ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมเปิด Kick Off ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอ.พบพระ จ.ตาก

     วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมทีมงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับ เทศบาลตำบลพบพระ ออกหน่วยให้บริการและร่วมพิธีเปิดโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ปีงบประมาณ 2566 (KIck Off) ณ เทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีการจัดพิธีเปิดโครงการที่ส่วนกลาง ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom และ Facebook พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ และในส่วนของพื้นที่จังหวัดตาก ผู้ร่วมงานในพิธีประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก นายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอาวุโสอำเภอพบพระ นายนิกร จันทร์ตา นายกเทศมนตรีตำบลพบพระ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เทศบาลตำบลพบพระ และประชาชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินงานตามโครงการในวันนี้ นอกจากการให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ยังมีการปล่อยคาราวานอาสาปศุสัตว์เพื่อออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสุนัขและแมวในกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จากการดำเนินงาน ได้ให้บริการ การผ่าตัดทำหมัน จำนวน 94 ตัว เป็นสุนัข เพศผู้ 17 ตัว เพศเมีย 19 ตัว แมวเพศผู้ 24 ตัว เพศเมีย 34 ตัว และฉีดวัคซีนฯ จำนวน 94 ตัว เป็นสุนัข 36 ตัว และแมว 58 ตัว

รายงานโดย : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 

68031

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

"ครอบครัวปศุสัตว์ตาก ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง" 

ปศุสัตว์ตากเข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และร้านหมูกระทะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัย

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 6 แห่ง และเวลา 17.00 น. ได้เข้าตรวจสอบร้านหมูกระทะ จำนวน 2 แห่ง เพื่อเฝ้าระวังการใช้เนื้อสัตว์ที่อาจมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย และสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติ ผู้ประกอบการสามารถแสดงเอกสารแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ได้ เนื้อสัตว์มาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

42651


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

"ครอบครัวปศุสัตว์ตาก ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง" 

ปศุสัตว์ตากตรวจติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2566 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ออกตรวจติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2566 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2.โรงเชือดไก่นางสาวซากินา อิสลาม ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

3.โรงฆ่าสัตว์คุณสมโชค แก่นจันทร์ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

4.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลพบพระ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

5.โรงฆ่าสุกร TP Fresh Pork ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตา

 

43031


 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เร่งขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

# ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ณ วัดถ้ำผาดำ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเร่งการขับเคลื่อนให้จังหวัดตาก เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจากการดำเนินงาน ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว จำนวน 38 ตัว ประกอบด้วย สุนัข เพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 3 ตัว แมวเพศผู้ 12 ตัว เพศเมีย จำนวน 14 ตัว นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสุนัขและแมวในกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

รายงานโดย : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

242378


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก