ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1

 J2

นายสุนทร หล่อปรีชากุล

 

รก.ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

2  

 

 

ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ที่ตั้งเลขที่ 21/7 หมู่ 2 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150 

 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.