ปศุสัตว์อำเภอพบพระ

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอพบพระ
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1     J1นายวิเชียร   เกียรติมาลา

ปศุสัตว์อำเภอพบพระ

 นายอิษฎ์  ช่วยอุระชนJ3

 เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

   

 

3 J5
 นางสาวราตรี   จันห้วย

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

ปศุสัตว์อำเภอพบพระ ที่ตั้ง 622 หมู่ที่ 1 ถนนดอนเจย์ดี-วาเล่ย์ ตำบลพบพระ  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160

  E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.