ปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

 

บุคลากรปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1

 J2
นายชฏธรณ์   สอนเจริญ

 

 

ปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

2

J3
 

นายชัยภูมิ  ปักษี

 

 

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 

     

 

ปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง ที่ตั้ง เลขที่ 44 หมู่ที่ 3 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170

เบอร์โทรศัพท์ 055-561134  E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.