390676

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 6 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่ เพื่อจัดตั้งจุดขนถ่ายสุกรในการเคลื่อนย้ายสุกรเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา