599718

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตากในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านตาก ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านตาก เข้าตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านตาก เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง ก่อนส่งมอบให้กับหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอใช้ประโยชน์กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากต่อไป พร้อมกันนั้นได้เข้าตรวจรับรองใหม่สถานที่จำหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ณ ร้าน เอสเค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด สาขาไม้งาม เลขที่ 245/2 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา