S 3932220

จังหวัดตากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย ให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคพร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เบื้องต้นยังไม่พบการระบาดของโรคปากละเท้าเปื่อย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง