80383

วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ลงพื้นที่ ม.4 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ดำเนินการเก็บตัวอย่างไก่พื้นเมืองในฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม (GFM) ตามโครงการสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล รอบที่ 1/2565


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ