190516 0009

 16 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ บ้านล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยบริการแจกยา เวชภัณฑ์และให้คำแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และการรักษาสัตว์เบื้องต้น


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช