35260

  วันที่ 25 ตุลาคม2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  ปฏิบัติงานสอบถามสุขภาพสัตว์พบว่าสุขภาพแข็งแรงพร้อมแนะนำการสร้างภูมิคุ้มกันโรคช่วงเปลี่ยนฤดูปลายฝนต้นหนาว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช