43319

  วันที่  17  มกราคม  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการตรวจฟาร์มก่อนลงลูกไก่เข้าเลี้ยงใหม่  เอราวัณเจริญฟาร์ม  152/6  หมู่ 6  ตำบลวังหิน  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช