504693

   วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีบริการ ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการ 100 ตัว ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 64 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช