60368

วันที่29 ตุลาคม2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัดตาก ปี2563)  ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคตำบลโป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช