37575

    วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก  ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกร ที่ขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มรายใหม่ ของชัยสุภาฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอสามเงา และอยู่คงฟาร์ม 2 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก ทั้ง 2 ฟาร์มยังมีข้อบกพร่องทางด้านองค์ประกอบของฟาร์ม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ต้องปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช