S 11010103

25-27พฤศจิกายน  2562 นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังวัดตากเข้าร่วมประชุมเพิ่มประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่องการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช