51347

วันนี้ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายสัตวแพทย์ธรรมนูญทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสัตวแพทยจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เข้าตรวจประเมินฟาร์ม เพื่อการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกรรายใหม่ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้

1.พยนต์ฟาร์ม ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

2.ชนะฟาร์ม ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทเบทาโกร เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช