20181005 181008 0007

  วันที่ 5 ตุลาคม 2561. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ต้าน ออกให้บริการ ฉึดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ ม.2 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง