1

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ดำเนินออกเก็บข้อมูล ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร – โค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภคควบคู่ไปด้วย ส่งเสริมการยกระดับความปลอดภัยละเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช