S 13238699

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มจากแพะตามโครงการสำรวจความชุกของโรคบลูเซลโลซีส ในแพะแกะ ปี 2562 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช