62191

วันที่ 4  ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ต้าน ออกให้บริการ ฉึดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ ม.1 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

45331

วันที่ 4 ตุลาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการเก็บซากไก่เนื้อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการเคลื่อนย้าย  สมหมายฟาร์ม 94/2 หมู่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  จำนวน 2 ตัวอย่าง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 2725

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิลและหลอดลมอักเสบให้กับไก่ไข่ รร.ตชด.จาตุรจินดา จำนวน 215 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

 

129066

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผางและ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์อุ้มผางร่วมตรวจสอบช้างในพื้นที่ก่อนการเคลื่อนย้ายไปต่างพื้นที่ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบจำนวน1เชือก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

159501

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ดำเนินการเจาะเลือดแพะเพื่อการเคลื่อนย้าย ของนายเจริญ  สายเปลี่ยน  239/1 ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 14? ตัว

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก