0053

    วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน รักษาการปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมาย  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เฝ้าระวัง ทางอาการไข้หวัดนก และแจกวัคซีนนิวคลาสเซิล ให้กับโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิง ทวีมณีนุตร ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

   S 11190340

     12 มีนาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน รักษาการปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

 9039

5 มีนาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน รักษาการปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า เข้าปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ไม่มีเจ้าของ (วัด) ประจำปี 2562


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

16972

วันที่ 12 มี.ค. 2562  นายอัชวัน โกมลเสวิน รักษาการปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมาย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ม.1 ต้นผึ้ง ต.แม่ระมาด และ ม.3 ต.แม่จะเราต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

 5417

5 มีนาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน รักษาการปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ออกตรวจเยี่ยม โครงการไก่ไข่พระราชทานที่ รร.ตชด บ.มอเกอร์ยาง ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ม.6 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ