S 21667873

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตาก ตรวจเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศศช.บ้านห้วยขี้หมี และออกเยี่ยมเยือนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านอมยะ และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ละนา ตำบลท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

timeline 20191029 160259

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอสามเงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ พร้อมออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคแบลคเลค ให้กับวัวของเกษตรกรในพื้นที่ ม.5 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

S 13705259

วันที่ 17 ตุลาคม​ 2562​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด​ ลงพื้นที่ ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ โรงเรียน​ ตชด​ บ้านห้วยน้ำขุ่น ตำบลมหาวัน​ อำเภอแม่สอด​ จังหวัดตาก 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

78803

วันที่ 29 ต.ค. 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และรักษาสัตว์ป่วย ม.3 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

2634525

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลานายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา ร่วมกับทุกส่วนราชการ ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ วัดวังน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 9.30 น.โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงาให้บริการในเรื่อง- แจกยารักษาโรค ให้คำปรึกษาโรคในสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา