S 3932220

จังหวัดตากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย ให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคพร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เบื้องต้นยังไม่พบการระบาดของโรคปากละเท้าเปื่อย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

43206

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2563 บ้านสบยมใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

389354

14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ม.7 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

S 414433284

วันนี้ (14 พ.ย. 62) เวลา 9.30 น.
นายอำเภอปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมกับทุกส่วนราชการ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด อ.บ้านตากและอบต.ตากตก ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ วัดโบสถ์ ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
โดยส่วนราชการได้ชี้แจงข้อราชการ & นโยบายที่สำคัญและนำความห่วงใยของรัฐบาลกับ ผวจ.ตาก มาแจ้งแก่พี่น้องประชาชน
รวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ เช่น
1. การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ หนี้นอกระบบโดย ศดธ อ.
2. บริการตรวจสุภาพ /แจกยารักษาโรค โดย สสอ.
3. กิจกรรมฝึกอาชีพ/ส่งเสริมการอ่าน โดย กศน.อ.
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม” @ บ้านตากเมืองสะอาดโดย อบต.ตากตก
5. แจกเมล็ดพันธุ์ รับขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตร อ.
6. รับสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สาธิตการทำน้ำยาล้างจานโดยพัฒนาชุมชน อ
7. บริการตัดผม โดย สมาชิก อส.อ.บ้านตาก
8. มวลชนสัมพันธ์ โดย สภ.บ้านตาก
9. แจกยารักษาโรค ให้คำปรึกษาโรคในสัตว์ โดย ปศุสัตว์ อ.
10. แจกพันธ์ปลา โดยประมง อ.
11. มอบสิ่งของแทนน้ำใจ ถุงกาชาด โดยกิ่งกาชาด อ.บ้านตาก
12. บริการช่างยนต์/ไฟฟ้า โดยการอาชีพบ้านตาก
โดยมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

52486

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สนง.ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับโค ม.ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ต.ขะเนจื้อ จำนวน 87 ตัว เกษตรกร 5 ราย ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด