2

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนและแจกวัคซีนปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ในพื้นที่ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบที่ 2/2563


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช