3332

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนและแจกวัคซีนปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้อ  แกะ รอบที่ 2/2563


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ