131159

วันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ร่วมกับอำเภอแม่ระมาดและกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า ออกดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดลูกช้าง จำนวน 6 เชือก เพื่อตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) เพื่อป้องกันการนำช้างป่าสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน ในพื้นที่ หมู่ที่ 2,5,11 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด