14

วันที่ 9  มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพิจิตร มุสิกูล  ปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ณัฐพลน์ ค่ำคูณ เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies) ให้กับสุนัขและแมวที่อาศัยอยู่ภายในวัดตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จำนวน 11 แห่ง ผลการดำเนินงานสุนัขได้รับการฉีดวัคซีน 68  ตัว แมว 35 ตัว รวมทั้งสิ้น 103 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช